Skat af virksomhed

Skat af virksomhed er en vigtig del af enhver virksomheds drift i Danmark. De hjælper med at finansiere offentlige tjenester og sikrer, at virksomheder opererer i overensstemmelse med lovgivningen. Afhængig af virksomhedens juridiske struktur og størrelse vil skatte- og momsforpligtelser variere. Her er en oversigt over reglerne.

Dette er det sjette og sidste indlæg i vores serie om iværksætteri. Se også vores andre indlæg i serien om iværksætteri:

  1. Opstart af virksomhed
  2. Valg af selskabsformer og virksomhedsformer
  3. Erhvervsforsikring
  4. Finansiering
  5. Markedsføring
  6. Skat

1. Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomheder beskattes som en del af ejerens personlige indkomst. Dette betyder, at virksomhedens overskud eller tab lægges sammen med ejerens personlige indkomst, og beskattes derefter efter de personlige skattesatser. Moms skal normalt tilføjes til de solgte varer eller tjenester, og momsen skal rapporteres og indsendes til Skattestyrelsen. Enkeltmandsvirksomheder kan være omfattet af forskellige skattefradrag og ordninger afhængigt af deres aktiviteter og indkomstniveau.

2. Personligt Ejet Mindre Virksomhed (PMV)

Personligt ejede mindre virksomheder, også kendt som PMV’er, beskattes på samme måde som enkeltmandsvirksomheder. Indtægter og udgifter fra virksomheden indgår i ejerens personlige indkomst. Der gælder de samme regler for moms, hvor momsen skal beregnes, indsamles og rapporteres. PMV’er har også adgang til forskellige skattefradrag og ordninger, der kan hjælpe med at reducere deres skattebyrde.

3. Interessentskab (I/S)

Interessentskaber er en sammenslutning af to eller flere personer, der driver en virksomhed sammen. Hver partner beskattes individuelt af sin andel af virksomhedens overskud eller tab. Virksomheden rapporterer normalt resultatet til skattemyndighederne, og hver partner indberetter deres andel af indkomsten i deres personlige selvangivelse. Dergælder de samme momsregler for interessentskaber, som der gør for enkeltmandsvirksomheder og PMV’er.

4. Anpartsselskab (ApS)

Anpartsselskaber er separate juridiske enheder fra deres ejere. Overskuddet i et anpartsselskab beskattes på selskabsniveau, og selskabet skal betale selskabsskat på overskuddet. Ejerne beskattes ikke direkte af selskabets indkomst, medmindre de modtager udbytte. Momsreglerne gælder også for anpartsselskaber, og selskabet skal beregne og rapportere momsen separat. Anpartsselskaber kan have adgang til forskellige skattemæssige incitamenter og fradrag.

5. Aktieselskab (A/S)

Aktieselskaber beskattes på en lignende måde som anpartsselskaber. Overskuddet beskattes på selskabsniveau med en selskabsskat. Ejerne beskattes normalt ikke direkte af selskabets indkomst, medmindre de modtager udbytte. Momsreglerne gælder også for aktieselskaber, og selskabet skal håndtere momsprocedurerne i overensstemmelse med lovgivningen. Aktieselskaber er ofte underlagt mere komplekse skatteforpligtelser og regulatoriske krav.

Afslutningsvis

Ud over de nævnte virksomhedstyper er der også andre faktorer, der kan påvirke skatte- og momsforpligtelser, såsom virksomhedens aktiviteter, størrelse og placering. Derfor er det vigtigt at søge professionel skatterådgivning eller konsultere Skattestyrelsen for at sikre overholdelse af de gældende regler og undgå potentielle skattemæssige konsekvenser, og at du får betalt skat af virksomhed.

Gå til oversigten for vores serie om iværksætteri: Iværksætteri – fra idé til virkelighed

Scroll to Top