Selskabsformer og virksomhedsformer

At vælge den rigtige selskabsform eller virksomhedsform er en afgørende beslutning for enhver iværksætter eller virksomhedsejer i Danmark. Valget påvirker ejerskab, ansvar, skattemæssige forpligtelser og driftsforhold. Her er en oversigt over de mest almindelige selskabsformer og virksomhedsformer i Danmark og de faktorer, du bør overveje, når du træffer beslutningen om, hvilken selskabsform eller virksomhedsform du skal vælge.

Dette er det andet af i alt seks indlæg om iværksætteri. Se også vores andre indlæg i serien om iværksætteri:

 1. Opstart af virksomhed
 2. Valg af selskabsformer og virksomhedsformer
 3. Erhvervsforsikring
 4. Finansiering af virksomheden
 5. Markedsføring
 6. Skat af virksomhed

1. Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed ejes og drives af én person, som er ansvarlig for virksomhedens daglige drift og økonomiske forpligtelser. Denne virksomhedsform anbefales, hvis du ønsker at starte en lille virksomhed med lav risiko og personligt ejerskab.

Fordele:

 • Nem opstart: Kræver ikke aktiekapital eller formel registrering.
 • Fuldt ejerskab og kontrol: Du ejer og driver virksomheden selv.
 • Lav administrationsbyrde: Mindre bureaukrati og færre formelle krav.

Ulemper:

 • Personligt ansvar: Du hæfter personligt for virksomhedens gæld og forpligtelser.
 • Begrænset kapital: Du skal finansiere virksomheden med dine egne midler.

2. Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

En personligt ejet mindre virksomhed (PMV) er en lille virksomhed, der ejes af en person eller en gruppe personer. Den minder om en enkeltmandsvirksomhed, men med en omsætningsgrænse på 50.000 kr. Anbefales hvis du ønsker at starte en lille virksomhed med begrænset omsætning og enkel struktur.

Fordele:

 • Enkel struktur: Mindre formel administration end større selskabsformer.
 • Personligt ejerskab: Du har fuldt ejerskab og kontrol.
 • Intet krav om momsregistrering.

Ulemper:

 • Personligt ansvar: Personlig hæftelse for virksomhedens forpligtelser.
 • Virksomheden kan ikke have ansatte.

3. Interessentskab (I/S)

Et interessentskab minder om en enkeltmandsvirksomhed, men med den forskel, at der er et virksomhedsejerskab mellem to eller flere personer, der deler ansvar og indtægter i forhold til deres ejerandel. Anbefales hvis du ønsker at drive en virksomhed med en partner eller flere og dele ansvar og ressourcer.

Fordele:

 • Deling af ansvar og overskud: Partnere deler både risici og indtægter.
 • Fleksibilitet i ledelsesstruktur og beslutningstagning.

Ulemper:

 • Personligt ansvar: Partnere hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser.
 • Potentiel konflikt: Uenighed mellem partnere kan opstå.

4. Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab (ApS) er en selskabsform med begrænset ansvar, hvor ejerne kaldes anpartshavere. Der kræves en minimumskapital på 40.000 kr. for at etablere et anpartsselskab. Anbefales hvis du har brug for kapitalindsprøjtning, og ønsker at titrække investorer, eller ønsker at beskytte din personlige formue og begrænse personligt ansvar.

Fordele:

 • Begrænset ansvar: Aktionærer hæfter kun for deres investering i selskabet.
 • Kapitaltiltrækning: Mulighed for at tiltrække investorer og kapital.
 • Skattemæssige fordele: Lavere beskatning på overskud i forhold til personlig indkomst.

Ulemper:

 • Højere krav til opstart: Kræver en minimumskapital ved oprettelse.
 • Mere kompleks administration: Kræver bestyrelse, årsrapporter og offentliggørelse af regnskaber.

5. Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab (A/S) er en selskabsform med begrænset ansvar, hvor ejerskabet er repræsenteret ved aktier. A/S kræver en større minimumskapital ved oprettelse end ApS. Kravet om minimumskapital er på 400.000 kr. Anbefales hvis du ønsker at beskytte din personlige formue og begrænse personligt ansvar, eller hvis din virksomhed har brug for betydelig kapitalindsprøjtning.

Fordele:

 • Begrænset ansvar: Aktionærer hæfter kun for deres investering i selskabet.
 • Kapitaltiltrækning: Mulighed for at tiltrække investorer og kapital ved udstedelse af aktier.
 • Skattemæssige fordele: Lavere beskatning på overskud i forhold til personlig indkomst.

Ulemper:

 • Højere krav til opstart: Kræver en større minimumskapital ved oprettelse.
 • Mere kompleks administration: Kræver bestyrelse, årsrapporter og offentliggørelse af regnskaber.

Afslutningsvis

Valget af selskabsform eller virksomhedsform afhænger af dine specifikke behov, mål og omstændigheder. Det er afgørende at konsultere med en advokat eller revisor for at sikre, at du vælger den rigtige løsning, der passer til din forretningsplan. Husk også at overveje din virksomheds fremtidige udvikling, da det kan påvirke din beslutning.

Gå til næste indlæg i serien: Erhvervsforsikring

Scroll to Top